Praca w szkółce drzew

Absolwenci ogrodnictwa, często znajdują zatrudnienia w szkółkach drzew i krzewów. Jest to praca wymagająca od nich dużej wiedzy i dobrej kondycji fizycznej. Zapotrzebowanie na zieleń w miastach i miasteczkach jest ogromne. Klienci indywidualni są często bardzo wybredni i oczekują od pracowników szkółek ogromnej wiedzy, którą można nabyć tylko przez doświadczenie. Praca w szkółce to też opieka nad roślinami, znajdującymi się w jej ofercie. Ogrodnik, którzy znajduje zatrudnienie w takim miejscu, musi znać wszystkie aspekty pielęgnacji drzew i krzewów, w tym: nawożenie, nawadnianie i wymogi, które powinna spełniać ziemia pod konkretną roślinę. Praca w szkółce jest często pracą sezonową, tymczasową. Niestety, w Polsce jest to nadal ciężka i mało płatna praca. Praca w biurze, w takiej firmie ogrodniczej, polega na katalogowaniu i sprzedaży roślin oraz koordynacji pracy na placach. Często, pracownicy tego typu placówek i firm, są wysyłani na szkolenia, konferencje i targi ogrodnicze. Właściciele muszą się nieustannie kształcić i poszerzać swoje horyzonty. Często związane jest to z wyjazdami dokształcającymi w różne części Europy. Bardzo dobrą wymianę handlową, w zakresie ogrodnictwa, mamy z Holandią i krajami północnymi, więc pracując w szkółkach, warto znać języki.